Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a


Calendari de les festivitats locals de Ripollet 2020

Calendari de les festes locals de Ripollet 2020

- 1 de juny (Segona Pasqua)
- 31 d'agost (dilluns de Festa Major)

Aprovades al Ple Municipal del 25 de juliol de 2019. Festius locals.8/10/2019


Ombra inferior

Logo peu
Ombra inferior