Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a


Edicte del procés de sel·lecció de Tècnic/a d'Arxiu - Constitució del tribunal

Edicte de constitució del Tribunal qualificador del procés de selecció d´una plaça de Tècnic/a d´Administració Especial
d´Arxiu, de l´Escala d´Administració Especial, sot escala tècnica, classe de Tècnic superior, grup A, subgrup A1, en règim de
funcionari interí, pel sistema de concurs-oposició lliure i la constitució d´una borsa de treball.


Icona Enllaç a fitxer extern
 [Obrir]

11/10/2019


Ombra inferior

Logo peu
Ombra inferior