Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Patronat]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments PMO
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   PMO virtual
      Correu al PMO
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs
La Regidoria de Salut Pública recorda els consells de prevenció i control del mosquit tigre

Imatge
L'Ajuntament de Ripollet, des de la Regidoria de Salut Pública, alerta de l'arribada del mosquit tigre al municipi amb l'augment de les temperatures i posa a l'abast de la ciutadania consells per a la seva prevenció i control. Per reduir la proliferació de l'insecte, el mètode més efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques.
El mosquit tigre pon els seus ous en qualsevol lloc de petites dimensions que contingui aigua estancada: gerros, galledes, plats d'animals domèstics, pots, platets de test, joguines, cendrers, llaunes, etc. Per evitar-ho, l'Ajuntament aconsella:

- Buidar i posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua i evitar que s'inundin, per exemple, capgirant-los.

- Revisar atentament, com a mínim dues vegades cada setmana, els elements fixos i objectes que no es poden retirar i eliminar-ne qualsevol cúmul d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.

- Mantenir secs els plats de test, quan no es puguin retirar.

- Mantenir els pneumàtics secs i sota cobert.

- En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l'exterior, col·locar una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).

- Renovar l'aigua dels recipients destapats (per exemple, abeuradors d'animals) dues vegades per setmana, com a mínim.

- Mantenir netes de restes vegetals les canaleres de recol·lecció d'aigua de les teulades. Així mateix, s'ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.

- Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua, i l'acumulació d'aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l'aigua).

- En el cas concret de les piscines, cal que l'aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides, s'han de mantenir del tot eixutes. En el cas de piscines plenes d'aigua, s'han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.

- Les basses o els estanys també han d'estar en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits.

En cas que es produeixi una una picada, cal rentar i desinfectar bé la zona afectada. El tractament és simptomàtic i, en cas de persistir les molèsties, s'ha de consultar amb el metge de capçalera.

S.R.


13/6/2018


Ombra inferior

[Icona impressora] Consultar la versió per imprimir.
[Icona email] Envia aquesta informació per email


ripollet.cat

SEU-e PMO
PMC
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consorci             DiBa

Servei Ocupaciˇ Catalunya
Ombra inferior