Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Convocatòria per a persones aturades "Pla de reactivació de l'ocupació" (DIBA)

Convocatòria de 3 llocs de treball temporal per a persones en situació d´atur dins del programes "Pla Reactivació de l´Ocupació" (DIBA)

1 Tècnic/a auxiliar d´Informàtica

1 Tècnic/a auxiliar de Comerç

1 Tècnic/a mig d´Educació social


COM CURSAR LA SOL·LICITUD?

- presentar instància genèrica telemàtica. Enllaç per tramitar-la, copieu i enganxeu a la barra de navegació:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=877&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%C3%A0ncia%20gen%C3%A8rica

- documentació a adjuntar dins la tramitació de la instància genèrica telemàtica:
× Sol·licitud i declaració de participació (Annex 4 -descarregar arxiu adjunt inferior, per emplenar i adjuntar a la sol·licitud genèrica telemàtica-).
× Informe de vida laboral actualitzat.
× Certificat persona Demandant Ocupació No Ocupada (DONO)
× Currículum.
× Titulació requerida.

Presentació de candidatures del 20/05/2021 fins al 29/05/2021.


Icona Enllaš a fitxer extern
 [Obrir]

20/5/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Tècnic mig educació - resultat tema.
- Tècnic mig educació - resultat test.
- Monitors/es esportius de l'escola d'estiu - admesos.
- Tècnic mig educació - admesos.
- Policia local - resultat.
- Monitors de natació i socorristes - bases convocatòria.
- Tècnic mitg recursos humans - resultat.
- Treballadors/res socials - resultats (rectificació).
- Monitors/es esportius de l'escola d'estiu - bases.
- Convocatòria enginyer - admesos.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ