Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 99. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 123. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 126. 3.1.4. Adhesió a l´Acord marc de l´Associació Catalana de Municipis (ACM) de subministrament de la uniformitat de la Policia Local i d´altre personal de Ripollet (exp. 2017.03). 3.1.5. Adjudicació contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d´ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Aprovació de l´inici d´expedient administratiu de contractació per a l´adjudicació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert sumari, el contracte de servei per a la impartició d´accions formatives del Departament d´Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Serveis Socials: 5.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, abril. 5.2. Seguretat i Proximitat: 5.2.1. Creació places d´estacionaments per a motocicletes al carrer Canigó, 1-3. 6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 6.1. Esports: 6.1.1. Aprovació justificació i pagament subvencions 2019. 6.1.2. Devolució de la fiança del contracte administratiu de servei de prevenció i control de la legionel·losis, desinfecció, desratització i desinsectació en les instal·lacions esportives de Ripollet. 6.1.3. Devolució de la fiança depositada pel contracte administratiu de subministrament, mitjançant arrendament financer (leasing), de diferent material per al gimnàs i sala de spinning del poliesportiu municipal de Ripollet 7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 7.1. Urbanisme:
7.1.1. Danys al patrimoni municipal. 7.1.2. Baixa del Padró municipal reserva estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/3082). 7.1.3. Baixa del Padró municipal gual (exp. 2019/1553). 7.1.4. Baixa del Padró municipal gual (exp. 2020/494). 7.1.5. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/709). 7.1.6. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/2616). 7.1.7. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors (exp. 2021/1271). 7.1.8. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors (exp. 2021/373).15/4/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ