Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 133. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 154. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 162. 3.1.4. Adjudicació contracte administratiu de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal d´habitants de l´Ajuntament de Ripollet. 3.1.5. Aprovació inici de l´expedient administratiu de licitació del contracte de serveis d´arrendament, sense opció a compra, de dos robots netejafons de piscines i una netejadora automàtica de filtres, destinats a les piscines municipals de Ripollet. 3.1.6. Aprovació inici de l´expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de punt d´assessorament energètic ­PAER­ de l´Ajuntament de Ripollet.3.1.7. Referent a la sol·licitud d´accés al contingut dels projectes tècnics de tots els licitadors del contracte mixt de concessió de la prestació del servei escolar de menjador de determinats centres educatius públics d´infantil i primària, i de les escoles bressol municipals de Ripollet, i el servei de dinamització/monitoratge, i de vetllador durant l´espai intel·lectiu del migdia. 3.1.8. Canvi responsable contracte escola de música. 3.1.9. Contracte menor servei d´accions comunitàries de suport per l´alumnat amb necessitats socials o en risc d´exclusió. 3.1.10. Contracte menor per al servei de rènting d´un any d´un carretó elevador per a la Brigada Municipal d´Obres de l´Ajuntament de Ripollet. 3.1.11. Desestimació recurs de reposició. Contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d´ús ubicats al Dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació conveni marc amb la Universitat de Barcelona. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Educació: 4.1.1. Donar compte de l´ajut de la Diputació de Barcelona per al sosteniment del servei d´escola bressol municipal del curs 2018-19.
5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Comissió Ripolletenca d´Activitats Culturals (CRAC), amb motiu del projecte d´activitats culturals de l´entitat l´any 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Devolució dipòsits garanties llicència obres majors (exp. 2020/832). 6.1.2. Aprovació certificació d´obres núm. 3 i última, de les obres de substitució dels tancaments exteriors de la piscina coberta del poliesportiu municipal. 6.1.3. Desestimació sol·licitud de pagament de la mercantil STAFF SEDO, SL.28/5/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ